Mobirise one page website builder

Hlasové ovládanie


VyuŇĺ√≠vame najmodernejŇ°iu technol√≥giu
na rozpoznanie ńĺudsk√©ho hlasu a na z√°klade jeho vyhodnotenia dok√°Ňĺeme sp√ļŇ°Ň•aŇ• r√īzne procesy alebo zariadenia.Syst√©m je neoceniteńĺn√Ĺm pomocn√≠kom pre ńĺud√≠
s ochrnut√≠m vŇ°etk√Ĺch konńćat√≠n (kvadrupl√©gia). TaktieŇĺ pre ńĺud√≠, ktor√Ĺ si radi vychutnaj√ļ najnovŇ°iu technol√≥giu doma, na chate alebo vo svojom reprezentańćnom s√≠dle.Syst√©m hlasov√©ho ovl√°dania je urńćen√Ĺ ńĺuńŹom, ktor√Ĺ drŇĺia krok s najmodernejŇ°√≠mi technol√≥giami pre uńĺahńćenie beŇĺn√©ho Ňĺivota a ńĺud√≠, ktor√Ĺ si dok√°Ňĺu vychutnaŇ• rozmanitosŇ• pohodlia.

MoŇĺnosti vyuŇĺitia s√ļ napr√≠klad: ovl√°danie sieŇ•ov√Ĺch alebo in√Ĺch zariaden√≠ ako s√ļ svetl√°, elektrick√© krby, elektrick√© Ňĺal√ļzie a mnoho ńŹalŇ°√≠ch spotrebińćov. 
Zariadenie umoŇĺŇąuje kontroly r√īznych stavov pomocou sn√≠mańćov ako je teplomer, vlhkomer, ultrazvuk, laser
a mnoho ńŹalŇ°√≠ch.

POM√ĀHAME UńĹAHńĆIҧ ŇĹIVOT TELESNE POSTIHNUT√ĚM

NaŇ°e zariadenia predstavuj√ļ neoceniteńĺn√©ho pomocn√≠ka pre ńĺud√≠

s obmedzen√Ĺm pohybom, ktor√Ĺ s√ļ odk√°zan√Ĺ na pomoc inej osoby.

Zariadenie dok√°Ňĺe na z√°klade hlasov√©ho pr√≠kazu ovl√°daŇ• akykońĺvek telev√≠zor na diańĺkov√© ovl√°danie, zatelefonovaŇ• bl√≠zk√Ĺm osob√°m alebo mnoho in√Ĺch moŇĺnost√≠ podńĺa poŇĺiadaviek z√°kazn√≠ka.

Programujeme zariadenia na mieru podńĺa individu√°lnych potrieb. Platforma je vysoko modul√°rna a preto umoŇĺŇąuje integr√°ciu ak√©hokońĺvek automatizovan√©ho syst√©mu.

V r√°mci doplnkovej automatiz√°cie dok√°Ňĺeme zabezpeńćiŇ• zap√≠nanie/vyp√≠nanie prahov√Ĺch hodn√īt klimatiz√°cie, termostatu alebo in√Ĺch sn√≠mańćov. 

Uk√°Ňĺka hlasov√©ho ovl√°dania

Hlasové zariadenie je naprogramované na ovládanie svetla, radia

a podanie aktualn√©ho stavu teploty a vlhkosti. Zariadenie dok√°Ňĺe aj jednoduchu vtipn√ļ komunik√°ciu.

Uk√°Ňĺka ovl√°dania telev√≠zora

Hlasov√© zariadenie je naprogramovan√© na zap√≠nanie a vyp√≠nanie telev√≠zora s moŇĺnosŇ•ou prep√≠nania kan√°la, prid√°vania a uberania hlasitosti a taktieŇĺ √ļpln√©ho st√≠Ň°enia. 

Uk√°Ňĺka ovl√°dania telefon√°tu

Hlasov√© zariadenie je naprogramovan√© na telefonick√ļ komunik√°ciu bl√≠zk√Ĺm osob√°m. TaktieŇĺ je moŇĺn√© zaslaŇ• predvolen√ļ sms spr√°vu.

Uk√°Ňĺka ovl√°dania r√°dio sign√°lu

Hlasov√© ovl√°danie je naprogramovan√© na univerz√°lne √ļńćely. Frekvenńćn√° komunik√°cia je na frekvencii 433,92 MHz, moŇĺnosŇ• ovl√°dania aj na 868 MHz alebo 915 MHz. Dosah zariadenia je viac ako 25 metrov. TaktieŇĺ je moŇĺn√© naprogramovanie uŇĺ na hotov√© zariadenia ovl√°dan√© r√°dio sign√°lom bez nutnosti prestavby. Star√© klasick√© sp√≠nańće je moŇĺnosŇ• vymeniŇ• za r√°dio sp√≠nańć vstavan√Ĺ do steny.

Bc. Zolt√°n Drenko
 mobil: 0940 612345
email: kontakt@ranar.eu